בחר את המקצוע שברצונך ללמוד:

פרק ג משנה י
"כל שרוח הבריות"
בהר-בחוקותי
הלכות דיבור
פרק א משנה א
"משה קבל תורה מסיני"
הורדה מהאתר: ט בשבט, (22.1)
פרק א משנה ב
"על שלושה דברים"
הורדה מהאתר: ט בשבט, (22.1)
פרק א משנה ה
"יהי ביתך פתוח"
הורדה מהאתר: ל' בשבט, (12.2)
פרק א משנה ו חלק א
"לכף זכות"
הורדה מהאתר: ז באדר, (19.2)
פרק א משנה ו חלק ב
"והוי דן את כל האדם לכף זכות"
הורדה מהאתר: י"ד באדר, (26.2)
פרק א משנה יב
"הוי מתלמידיו של אהרן"
הורדה מהאתר: ט"ז בשבט, (29.1)
פרק א משנה טו
"עשה תורתך קבע"
הורדה מהאתר: ט בשבט, (22.1)
פרק א משנה טז
"עשה לך רב"
הורדה מהאתר: כ"ו בניסן, (8.4)
פרק א משנה יז
"כל ימי גדלתי"
הורדה מהאתר: כ"ד בסיון, (4.6)
פרק א משנה יח
"על שלושה דברים"
הורדה מהאתר: כ"ו בניסן, (8.4)
פרק ג משנה י
"כל שרוח הבריות"
הורדה מהאתר: כ"ד בסיון, (4.6)
פרק ג משנה יב
"הוי קל לראש"
הורדה מהאתר: י"ז באדר, (1.3)
פרק ג משנה יד
"חביב אדם שנברא בצלם"
הורדה מהאתר: ט"ז בשבט, (29.1)
פרק ג משנה טו
"הכל צפוי והרשות נתונה"
הורדה מהאתר: כ"ד באדר, (8.3)
פרק ד משנה א חלק א
"איזהו חכם?"
הורדה מהאתר: ט בשבט, (22.1)
פרק ד משנה א חלק ב
"איזהו גיבור?"
הורדה מהאתר: ל' בשבט, (12.2)
פרק ד משנה א חלק ג
"איזהו עשיר, השמח בחלקו"
הורדה מהאתר: ט בשבט, (22.1)
פרק ד משנה א חלק ד
"איזהו מכובד?"
הורדה מהאתר: ז באדר, (19.2)
פרק ד משנה ב
"הוי רץ למצוה קלה כבחמורה"
הורדה מהאתר: כ"ו בניסן, (8.4)

אם ברצונכם לשמח את תלמידיכם בשיעורים נוספים בסגנון אנא צרו קשר עם בית המלמדים

hamelamdim@hamelamdim.org.il


מוזמנים להתנסות בדף פרשת השבוע החדש. לחצו כאן
בשיעורי פרשת השבוע נעזרנו בספר "דפתעות לפרשיות השבוע" ניתן לרכוש בטל' - 052-4800390 או בדוא"ל - hamelamdim@hamelamdim.org.il
במדבר
בהר-בחוקותי
אמור
אחרי-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל - פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך-לך
נח
בראשית
וזאת הברכה
האזינו
נצבים
כי תבוא
כי תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות
פנחס
בלק
חקת
קרח
שלח
בהעלותך
נשא
מגילת אסתר
הורדה מהאתר: י"ז באדר, (1.3)
מצוות הפורים
הורדה מהאתר: י"ז באדר, (1.3)
ברכת המזון
הורדה מהאתר: ז באדר, (19.2)
שבעת המינים
הורדה מהאתר: ז באדר, (19.2)
ברכות אכילה
הורדה מהאתר: י"ד באדר, (26.2)
סיפור יציאת מצרים
חמץ ומצה
סדר בסדר
חנוכה - פרסום הנס
חנוכה - מתיוונים
נרות שבת ונרות חנוכה
עונג שבת
הורדה מהאתר: ל' בשבט, (12.2)
הלכות פרצופים
הלכות דיבור
כיבוד אב ואם
הורדה מהאתר: ל' בשבט, (12.2)
סוכה
ארבעת המינים
עינויי יום הכיפורים
תשובה
ראש השנה
ואהבת לרעך כמוך
הורדה מהאתר: כ"ג בשבט, (5.2)
זכר לחורבן
שבועות
יום ירושלים
ל"ג בעומר
ספירת העומר
סופרים את הימים
ספירת העומר
בין אדם לחברו
יום העצמאות