כניסה דוגמא  תקשוב הלכה ב דוגמא ספר הלכה ב דוגמא  תקשוב הלכה א דוגמא ספר הלכה א אישור משרד החינוך

ילדי כיתות א' וכיתות ב'
מוזמנים להתענג בלימוד
הלכה בעזרת חוברות
"הולכים עם ההלכה"
חוברות חדשניות,
צבעוניות, מגוונות,
מאתגרות ומשעשעות!


ובנוסף תוכנית תקשוב
יחודית
מלווה את החוברות
וכוללת ספר דיגיטלי,
משחקים,
קטעי שירה, סרטונים
צבעוניים, המחשות
ועוד...

הולכים עם ההלכה כיתה ב הולכים עם ההלכה כיתה א מסכת אבות פרק א כישורי חיים משניות בשתף פרקים ב-ד משניות בשתף פרקים ב-ד
בית המלמדים | טל: 02-6520427 | דואל: hamelamdim@hamelamdim.org.il
close Contact Us